Regulované platby Elektřina 2022

V případě domácností musíme očekávat nárůst v průměru o 3,7 %. Nelze však říct přesné zvýšení u konkrétního zákazníka. To se totiž bude odvíjet především od distribučního území a povahy distribuce. Na území ČEZ distribuce pak můžeme očekávat nárůst 3,6 %, u EG.D 3,9 % a u PREdistribuce 3,3 %.

Důvod proč je to u jednotlivých Distribučních soustav různé, je především ve velikosti a nákladovosti sítě.  Důsledkem jsou rostoucí náklady na krytí ztrát a dále také na poskytování podpůrných služeb. Ty navyšuje drahá silová elektřina na burzách. V neposlední řadě se také neustále zvyšují výdaje i na nezbytné investice v elektrizační soustavě, protože rostou i náklady na stavební materiál a práci.

Dobré je navíc zmínit, jak moc se od loňského roku změnil poměr mezi regulovanou a neregulovanou částí ceny. Ještě loni neregulovaná složka tvořila 47,7 % z celkové ceny, což bylo o něco méně než polovina. Dnes už jde o více než polovinu, a to o 59,4 % čili téměř o tři pětiny.

Nicméně v některých případech, (Odběrná místa kontrahovaná po pádech dodavatelů) může jít o rozdíl až 80% podíl Silové elektřiny na celkové ceně.

Regulované platby Zemní plyn 2022

I u plynu se regulovaná složka pro domácnosti zvýší. Vzroste průměrně o 2,4 %. I zde opět hraje roli distribuční území. Například u Pražské plynárenské Distribuce můžeme očekávat nárůst o 5,9 % a na území EG.D o 3,3 %. Nejmenší nárůst pak lze očekávat na distribučním území GasNET, a to o 1,8 %.

Důvod stejně jako v případě elektřiny jde o výdaje na krytí ztrát, ale i rozvoj a údržbu plynárenských soustav.Co se pak týče podílu mezi regulovanou a neregulovanou složkou, i zde došlo oproti loňskému ke změnám. Ty tkví v tom, že podíl se v případě regulované složky snižuje, oproti loňskému roku spadl o třetinu, a to z 30 % na 18,5 %.

Aktuality

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.