Správa portfolia na hladině nízkého napětí (NN)
Optimalizace sazeb dle využití
Změny distribučních sazeb, administrace připojení nových odběrných míst
Jednání s Provozovatelem distribuční soustavy (PDS)
Vypracování podkladů pro výběrová řízení na dodávku EL/ZPL dle požadavků zadavatele
Zajištění revizí el. spotřebičů
Zajištění osazení inteligentního měření
Správa energomanagementu, s návrhem řešení úspor pro jednotlivá odběrná místa

Správa portfolia na hladině vysokého napětí (VN)
Sjednávání ročních i měsíčních rezervovaných kapacit
Zajištění revize, kontrola a nastavení kompenzačního rozvaděče (dle charakteru odběru)
Zajištění měření ztrát transformátoru
Vypracování podkladů pro výběrová řízení na dodávku EL/ZPL dle požadavků zadavatele
Správa Energomanagementu, s návrhem řešení úspor pro jednotlivá odběrná místa